Thứ Năm , 19 Tháng Bảy 2018

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Hiện tại, Công ty TNHH SX KD Trí Việt Phát không áp dụng chính sách đổi/trả và hoàn tiền cho các sản phẩm đã được giao dịch dưới sự đồng thuận của bên mua (công ty) và bên bán (khách hàng) có trong hợp đồng mua bán giửa hai bên. Khách hàng có yêu cầu đổi/trả hàng và hoàn tiền phải được sự đồng thuận của hai bên. Trong quá trình giải quyết nếu không đạt được sự đồng thuận thì vụ việc được đưa ra toàn án kinh tế giải quyết. Phán quyết của tòa án là quyết định cuối cùng bắt buộc các bên phải tuân thủ. Bên nào thua sẽ chịu mọi chi phí do quá trình kiện tụng gây ra.