Thứ Tư , 18 Tháng Bảy 2018

Chính sách giao nhận – Bảo hành

  • Chính sách giao – nhận hàng:

Sản phẩm được cung cấp bởi Công ty TNHH SX KD Trí Việt Phát áp dụng chính sách giao nhận ngay tại nhà xưởng của công ty hoặc nhà xưởng của khách hàng tùy theo từng chủng loại hàng hóa.

Hình thức vận chuyển và chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán. Các bên liên quan trong hợp đồng phải thực hiện đúng theo những quy định được ghi trong hợp đồng mua bán giửa công ty với khách hàng.

  • Chính sách bảo hành:

Công ty Công ty TNHH SX KD Trí Việt Phát chịu trách nhiệm bảo hành sản phẩm được cung cấp bởi công ty theo quy định được ghi trong hợp đồng mua bán với khách hàng.

  • Đối với sản phẩm có tính vật lý được bảo hành theo các thỏa thuận đã ký kết với khách hàng trong hợp đồng
  • Đối với các sản phẩm số như file thiết kế 2D – 3D được bảo hành và hổ trợ trọn đời.

Ngoài ra, Công ty có trách nhiệm hỗ trợ lắp ráp, chuyển giao công nghệ theo đúng cam kết với khách hàng được ghi trong hợp đồng mua bán với khách hàng.